Учебна програма

Обучението се извършва по учебна програма, която е съобразен с изискванията на схемата на обучение за MikroTik Certified Network Associate (MTCNA), предоставена от MikroTik.

Учебната програма влючва следните модули:

  • Модул 1: Въведение. Основни понятия, свързани с MikroTik, RouterOS, RouterBOARD (инсталация, обновяване, управление);
  • Модул 2: Мост и комутатор (основни понятия, конфигурация);
  • Модул 3: Маршрутизация (преглед, статична маршрутизация, основи на OSPF);
  • Модул 4: Безжични мрежи (основи на IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, сигурност, протоколи);
  • Модул 5: Управление на мрежата (ARP, DHCP, инструменти, поддръжка);
  • Модул 6: Защитна стена (основни принципи, филтри, проследяване на връзките, транслиране на мрежови връзки);
  • Модул 7: Качество на услугата (проста опашка, приоритизиране на трафика, PCQ,  мониторинг);
  • Модул 8: Тунелиране (PPPoE, PPP, PPTP (L2TP)) и др.

След края на всеки модул са планирани разнообразни лабораторни упражнения с възможност за провеждане на самостоятелна работа.

В допълнение се представят и основни концепции, протоколи, услуги и стандарти, свързани с компютърните мрежи. Предстои изготвяне на списък със задачи за самостоятелна работа към всеки модул.

Как се извършва сертифициране в MikroTik Академия при УниБИТ?