Сертифициране

На фигурата е показан пътят (обучението и сертифицирането) на специалисти, изучаващи MikroTik RouterOS. MikroTik Академия при УниБИТ предлага на своите студенти обучение единствено по курса за MikroTik Certified Network Associate (MTCNA).

MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)

MikroTik Академия при УниБИТ обучава само по MTCNA.

Часовете, свързани с обучението за MTCNA в мрежовата академия, могат да бъдат посещавани само от студенти с валидни студентски права в УниБИТ, изучаващи съответните дисциплини.

Изпитът за сертифициране се извършва след завършване на дисциплината и по време на редовната изпитна сесия за всички форми на обучение. Преди изпита за сертификат е небходимо да се запознете със следната статия: „Важни правила и препоръки при MTCNA сертифициране„.

Информация относно схемата на обучение е публикувана в страница „Учебна програма„.

Кой преподава в MikroTik Академия при УниБИТ?