Презентации

Презентацията за курса „Администриране на компютърни мрежи с MikroTik. MikroTik Certified Network Associate“ е публикувана чрез http://www.slideshare.net/. Предоставени са два варианта на PDF файлове с високо качество: стандартен вариант, който се използва по време на обучението и вариант, подходящ за печат, съдържащ 9 слайда на страница. Голяма част от изображенията в стандартния вариант са хипервръзки, водещи към релевантни ресурси. Предоставени са над 100 въпроса за проверка на знанията и над 70 методически задачи, разпределени по модули.

За да изтеглите варианта за печат е необходимо да разполагате с профил в SlideShare и да посетите страницата на презентацията. Бутонът „in“, разположен в долния десен ъгъл на фреймовете с презентациите, ще ви отведе до страницата им.

Вариант за печат

Ако намерите технически грешки или имате предложения, моля изпращайте ги на mikrotik@unibit.bg.