Последен MTCNA за 2015 г. – ИТ и ИС, редовно обучение

На 17-ти декември 2015 г. с изпит за сертифициране (MTCNA) приключи последното обучение за годината. Курсът Администриране на компютърни мрежи с MikroTik се проведе през зимния семестър на учебната 2015/2016 г. в продължение на 45 часа (15 часа лекции и 30 часа упражнения). За студентите редовно обучение от специалност Информационна сигурност, курсът беше задължителен, а за тези от Информационни технологии – избираем. Участие взеха 53 студенти, разпределени в 4 групи.

Най-добрите студенти, с ясно изразен интерес към дисциплината и спазили всички предварителни изисквания (активно участие в лекции, упражнения и изпълнение на редица практически задачи за самостоятелна подготовка), бяха поканени на официален сертификационен изпит за MTCNA.

Успешно се сертифицираха 14 от явилите се 16 студенти. Най-висок резултат постигна Красимир Величков (3-ти курс, ИТ), а средния резултат на всички беше 70.88%.

Име, Фамилия Сертификат Резултат
1 Красимир Величков 1512NA750 87%
2 Петър Йовков 1512NA738 86%
3 Виктор Зарков 1512NA743 84%
4 Стефан Цонев 1512NA747 83%
5 Атанас Николов 1512NA752 74%
6 Мартин Петков 1512NA745 74%
7 Атанас Недков 1512NA739 72%
8 Георги Стамболов 1512NA746 71%
9 Панайот Пешев 1512NA742 71%
10 Любомира Гешева 1512NA748 70%
11 Георги Кацов 1512NA749 68%
12 Кирил Илиев 1512NA741 67%
13 Кристиян Долчинков 1512NA740 65%
14 Данчо Данчев 1512NA744 63%
15 Ивайло Златанов 54%
16 Виктор Симеонов 45%

Благодаря на всички, включили се в обучението. В социалните мрежи са публикувани снимки от изпита за сертифициране за MTCNA, както и кратко видео, представящо погледа на част от студентите за курса.
Д-р Добри Бояджиев - сертифициран MikroTik инструктор. Прочетете повече ›

Публикувано в Обучения