Универсален MikroTik Wi-Fi Repeater или Wi-Fi Extender – RC функции в RouterOS

Повечето производители на мрежови устройства предлагат възможност за активиране на extender или repeater режим на безжичната мрежа. Разработват се дори устройства с такова търговско наименование.  Целта на услугите за ретранслиране (repeater) или удължаване (extender) на безжичната мрежа е рутерът да играе едновременно ролята на безжичен клиент и безжична точка за достъп (AP) без значение от марката или модела на устройствата, използващи Wi-Fi (IEEE 802.11). Добре е да се прави разлика между двата термина: repeater (ретранслатор на безжична мрежа) – повтаряне на нейното SSID и метод на криптиране, а extender – удължаване на безжичната мрежа чрез различно SSID, метод на криптиране, маршрутизация и др.

Такъв тип услуга (ретранслиране) е налична в MikroTik чрез WDS (Wireless distribution system), но тази статия не е посветена на нея. Не всички безжични рутери поддържат WDS, a и имплементацията при различните производители понякога се различава и води до несъвместимост. Статията е за възможността за създаване на универсален Repeater или Extender на MikroTik с връзка към какъвто и да е друг Wi-Fi рутер.

Считано от версия 6.35rc5 (Release candidate) MikroTik предлагат нов пакет с наименование wireless-rep.npk. Функциите му са свързани със стартиране на Wi-Fi Repeater (или Extender).

Част от лога с промените по версия 6.35rc5 показва:

*) wireless - added new package "wireless-rep";
 *) wireless-rep - initial support for station roaming for station mode in 802.11 protocol;
 *) wireless-rep - added support for wireless repeater mode for 802.11 protocol;
 *) wireless-rep - added support for wireless background scan for 802.11 protocol;
 *) wireless-rep - added support for saving wireless scan results to file;
 *) wireless-rep - added support for wireless scan rounds setting;
 *) wireless-rep - added WPS client support;
 *) wireless-rep - added STEP feature for the scan-list;
 *) wireless-rep - fix nv2 protocol;
 *) wireless-rep - allow to connect to AP after scan;
 *) wireless-rep - fix signal leds;
 *) wireless-rep - request interface name for setup-repeater;
 *) wireless-rep - adjust roaming scan times;
 *) wireless-rep - do not allow empty ssid for AP modes.

Инсталацията на пакета се извършва по стандартния начин – изтегляте Extra packages за съответната архитектура и качвате wireless-rep.npk на вашия рутер. След инсталация на пакет  wireless-rep.npk, пакетите wireless-cm.npk или wireless-fp се забраняват автоматично. След рестартиране, пакетът (wireless-rep.npk) е инсталиран. Не бива да забравяте, че вашият RouterOS  също трябва да бъде обновен до версията на пакета (в случая 6.35rc5). Текущата версия е Release candidate и е добре да се придържате към тестова среда. При неуспешна инсталация, погледнете лога за да видите каква е причината за проблема (липса на достатъчно място, несъвместимост на версиите, погрешна архитектура за изтегления пакет и др).

MikroTik Wi-Fi Repeater

Конфигурацията като универсален Repeater на MikroTik RouterOS може да се извърши по 2 начина – чрез команда или чрез наличните „графични интерфейси“ (WinBox или WebFig).

Пример за команда:

/interface wireless setup-repeater ssid="SSID" passphrase=y wlan1

Командата зависи от конкретната конфигурация и изисква промяна.

Ако командата продължава дълго време със status: scanning или мрежата към която се свързвате е със скрито SSID, можете да използвате MAC адрес вместо SSID по следния начин:

/interface wireless setup-repeater address="MAC" passphrase=y wlan1

MAC адресът към съответното SSID можете да получите лесно чрез MikroTik инструмента Scanner.

Въпреки че вградената помощ за командите все още не е пълна, използвайте ? за повече информация по добре познатия начин /interface wireless setup-repeater ?

След изпълнение на командата получавате следните резултати:

  1. В таб Wireless, безжичният интерфейс ще бъде в режим station bridge (ако другият рутер е MikroTik) или station pseudobridge (ако другият рутер е от различен производител – !MikroTik) и всички параметри ще бъдат попълнени за връзка към мрежата, към която се свързвате
  2. Ще бъде създаден нов security profile с име подобно на wlan1-UNIBIT-repeater (име на интерфейса-SSID на мрежата-думата repeater)
  3. Ще бъде създаден Virtual AP, към wlan1 със същия security profile и SSID
  4. Ще бъде създаден bridge с портове безжичния интерфейс и добавения по-рано Virtual AP интерфейс

След това се изисква да направите редакция на създадения автоматично security profile, така че вашият рутер успешно да се автентикира по безжичен път.

Конфигурацията чрез WinBox се извършва при последователност от посочените по-горе стъпки.

MikroTik Wi-Fi Extender

Във връзка с направеното по-горе разграничение на термините repeater и extender, можете да конфигурирате RouterOS като extender.

Бърз начин да постигнете подобна конфигурация е да настроите рутера като repeater и след това да направите редакция на Virtual AP интерфейса, като укажете друго SSID и security profile. Също така можете да извадите Virtual AP интерфейса от bridge-a с физическия мрежови адаптер, да го добавите в друг (с други портове) и да извършите IP, DHCP, NAT и друга конфигурация според вашите нужди.

Намаляване на скоростта

Важно да знаете е, че максималната скорост за безжичните клиенти спада с минимум 50% след всеки Repeater или  Extender. Въпреки че обикновено води до позитивни резултати, използването им може да предизвика допълнителна интерференция и влошаване на скоростта, поради което се изискват тестове и преконфигурация на използваните честоти и ширина на канала.
Д-р Добри Бояджиев - сертифициран MikroTik инструктор. Прочетете повече ›

Публикувано в Новини, Статии