Важни правила и препоръки при MTCNA сертифициране

 1. Изпитът за MTCNA се провежда онлайн, в предварително определени зали в УниБИТ само в присъствие на инструктора на Академията
 2. Всеки студент, преминал през обучението за MTCNA, може да се яви на изпита само след регистрация и потвърдена покана от инструктора
 3. При регистрация попълнете името и фамилията си на латиница коректно. Това са данните, които ще бъдат публикувани автоматично във вашия сертификат при успех
 4. Изпитът се състои от 25 въпроса, като техния брой може да бъде по-голям. Обикновено до 26-27 въпроса
 5. Въпросите са разпределени според модулите на учебната програма
 6. Въпросите могат да бъдат с един или няколко верни отговора. Има въпрос от тип „вярно/невярно“, както и с посочване на най-доброто решение. Има въпроси, подкрепени с фигури. Щракнете върху фигурата за да я видите в пълен размер
 7. След стартиране на изпита на екрана излиза опция за посочване на рейтинг на преподавателя. Възможно е да въведете оценка, а полето за текст (коментар) може да остане празно
 8. След стартиране на изпита в горния десен ъгъл на екрана се появява прозорец, който отброява времето ви за теста. Продължителността на изпита е до 60 мин. Времето е индивидуално и започва да тече от момента на започване на изпита след попълване на оценка на инструктора
 9. Прозорецът с време съдържа и бутона „Save progress“. Препоръчително е да натискате бутона за запазване на прогреса на всеки 10 мин.
 10. Задължително натискате бутона „Save progress“ преди да приключите изпита или да изтече времето ви
 11. По време на изпита можете да използвате всякакви материали – тези, предоставени по време на обучението, Интернет и пр. Провеждането на теста е самостоятелно, което забранява каквато и да било комуникация или помощ от други лица
 12. Препоръчително е по-сложните въпроси да оставите за края, а да отговорите бързо на по-лесните въпроси
 13. Тестът за сертифициране е на английски език
 14. Ако имате достатъчно време, проверете отговорите си
 15. Забранено е копирането на въпроси и/или отговори по какъвто и да е начин (Ctrl+C, Ctrl+V, PrtSc и др.)
 16. След приключване на изпита получавате резултата си в процентно отношение. Системата не предлага възможност да видите кои ваши отговори са верни или грешни
 17. За получаване на сертификата са необходими минимум 60%
 18. При получаване на резултата в границите от 50% до 60% разполагате с възможност за поправка в рамките на няколко часа
 19. При резултата под 50% изпитът приключва без възможност за сертификат или опция за поправка
 20. Задължително е да изпълните многократно примерния тест, който е достъпен от вашия профил: www.mikrotik.com/client/ -> Training -> my training sessions -> бутона Try example test

Д-р Добри Бояджиев - сертифициран MikroTik инструктор. Прочетете повече ›

Публикувано в Новини, Статии