Провеждане на първа серия от изпити за сертифициране

По време на редовната изпитна сесия на 22 и 28 февруари 2015 г.  се проведоха изпитите за сертифициране за MTCNA. Участие взеха студенти от редовна и задочна форма на обучение в УниБИТ.

Класирането на успешно представилите се 12 студенти е както следва:

 # Име и фамилия Сертификат Резултат
1 Нина Евгениева 1502NA815 80%
2 Александър Христов 1502NA817 76%
3 Явор Паунов 1502NA812 75%
4 Светлана Цветкова 1502NA634 74%
5 Петър Танев 1502NA624 73%
6 Георги Занешев 1502NA816 73%
7 Евгени Йорданов 1502NA632 68%
8 Атанас Пепечков 1502NA818 68%
9 Анелия Павлова 1502NA819 67%
10 Светослав Минев 1502NA813 66%
11 Божидар Венков 1502NA631 61%
12 Петър Христов 1502NA814 61%
Средно: 70%

Всички сертификати са налични за проверка на http://www.mikrotik.com/certificates/.

Работата на класираните на първите 3 места ще бъде отличена от спонсора на академията (RTS Computer) с подарък RouterBOARD 750.

Снимки от изпитите са налични в социалните мрежи: Facebook, Google+.

След направения анализ от проведения курс на обучение и получените резултати бяха направени следните изводи:

  • Необходимо е разработването на подробни систематизирани методически материали за обучение на български език с цел повишаване на самоподготовката на всеки студент;
  • Провеждането на изпитa за сертифициране да бъде в края на семестъра, а не по време на редовната сесия, като датата за изпита да бъде планирана в началото на обучението. Това ще позволи на всеки студент да планира по-добре своята подготовка;
  • Увеличаване на часовете за провеждане на аудиторната заетост и по-конкретно упражненията;
  • Увеличаване на извънаудиторната заетост чрез редица задачи, разпределени след всеки модул и пълно проследяване на резултатите;
  • Допускане до изпит за сертифициране само след изпълнение на критерии, като решаване на всички задачи от извънаудиторната заетост;
  • Осигуряване на възможност за заемане на RouterBoard за всеки студент, необходим за извънаудиторната подготовка;
  • Препоръчително е подсигуряване на интернет връзката (failover) за изпита.

Д-р Добри Бояджиев - сертифициран MikroTik инструктор. Прочетете повече ›

Публикувано в Новини, Обучения