RTS Computers – спонсор на Mikrotik Академия при УниБИТ

Изграждане на комплексни връзки между образованието и бизнеса е една от задачите, поставени при създаването на MikroTik Академия при УниБИТ.

Създаването на такива връзки се изразява в:

 • Обучение и научноизследователска дейност:
  • Провеждане на демонстрационни обучения, свързани с проекти от практиката, изпълнени с помощта на MikroTik решения;
  • Организиране на кръгли маси, семинари и конференции за развитие на научно-изследователската дейност и осигуряване на пресечна точка между образование, наука и бизнес;
 • Кариерно развитие(Learning-by-doing):
  • Осигуряване на стажове и практики в компании, доставчици, интегратори и администратори на мрежово оборудване от MikroTik;
  • Осигуряване на работни места в сферата на компютърните мрежи и комуникации по време и след завършване на образование;
 • Подкрепа на образованието чрез:
  • Безвъзмездно предоставяне на продукти на MikroTik, необходими при обучението на бакалаври и магистри в УниБИТ;
  • Награждаване на студентите, получили най-добри резултати по време на обучението;
 • Социализация и интеграция:
  • Организиране и провеждане на национални и международни състезания.
  • Използване принципите на социализацията за развитие не само на технически, но и на бизнес умения и др.

Първи стъпки за изпълнение на тази задача бяха поставени с подписване на договор за спонсорство на академията между RTS Computers и УниБИТ.

Чрез подписания договор RTS Computers отговорно заявява своето желание да се включи активно в редица дейности за продуктивно двустранно сътрудничество. Първата инициатива е свързана с безвъзмездно предоставяне на RouterBOARD 2011UiAS-2HnD, необходим за обучението в MikroTik академията и 6 бр. (по 3 броя за студентите в редовна и задочна форма на обучение) RouterBOARD 951-2n, които да бъдат предоставени като награди на студенти, сертифицирани според схемата на MTCNA с най-висок резултат през академичната 2014/2015 година.

Инициативата за създаване на MikroTik Академия при УниБИТ и последвалото й развитие, израз на което е и изграждане на връзки с бизнеса, е поредната стъпка на УниБИТ за повишаване качеството на професионалното образование и обучение. Инвестициите от страна на бизнеса в образованието гарантират изграждането на отговорни и способни специалисти.

Представяне на RTS Computers

RTS-LOGO_shRTS Computers е българска компания, основана през 1992 г. Нарежда се сред първите частни компании за доставка и продажба на компютърна и офис техника. RTS е първият дистрибутор на MikroTik у нас. В момента RTS се позиционира като отговорен доставчик на оборудване за широколентовите конвергентни мрежи. Стремежите на компанията се изразяват не само в доставка на най-добрите по рода си продукти, а и в осигуряване на качествено последващо обслужване и техническа поддръжка. RTS Computers се включва активно в проекти на своите клиенти и контрагенти. Специалистите в компанията разбират добре ролята на безжичните технологии за развитието на всички региони на България, поради ниската им цена и кратко време за изпълнение. Повече за компанията можете да намерите на официалния й уеб сайт: http://rts-bg.com/.

 

 

Добри Бояджиев

Д-р Добри Бояджиев - сертифициран MikroTik инструктор. Прочетете повече ›

Публикувано в Новини