Обучение в MikroTik Академия при УниБИТ по сехмата за MTCNA

Демонстрационно обучение в MikroTik Академия при УниБИТ беше проведено от гост преподавателя Петър Димитров (MikroTik Certified Trainer). Курсът за MTCNA беше предназначен за обучение на сътрудниците в компютърна лаборатория „Джон Атанасов“, използващи в своята работа технологичните решения на MikroTik. Проведеното обучение беше разширено в допълнение на схемата за MTCNA. Съвместно с разширения теоретичен материал бяха решени редица задачи с ясно изразен практико-приложен характер. Пример за такива задачи са в модула „Защитна стена“ са например:

  • Направете подходящи правила, осигуряващи едночасов telnet достъп от IP адрес, от който се извършва port knock на TCP портове 3979 и 2878 в рамките на една минута;
  • Разрешете достъпа по telnet до вашия 192.168.100.1 от адреси 192.168.100.100-192.168.100.200. Пренасочете DNS заявките, постъпващи на 192.168.100.1 да бъдат обслужвани от 192.168.100.254;
  • Създайте подходящо NAT правило, което осигурява Winbox достъп до вашия рутер през 192.168.100.1:7997. Чрез филтър осигурете списък с IP адреси, установили Winbox връзка до вашия рутер през последните 24 часа и др.

Голям интерес по време на обучението привлече внасянето на разбиране при разрешаването на проблеми с помощта на Packet Flow диграмите.

Всички обучаеми успешно издържаха изпита на 27 юли 2014 г. със следните резултати:

Гост на обучението беше Добри Бояджиев (MikroTik Certified Academy Trainer).

Снимки от обучението можете да намерите в официалната на MikroTik Академия при УниБИТ във Facebook.

Д-р Добри Бояджиев - сертифициран MikroTik инструктор. Прочетете повече ›

Публикувано в Новини, Обучения